ERAKUNDE-AGIRIAK

Sareen Sarea erakundeak 2014ko apirilaren 8an onartu zituen sorrera estatutuak eta Euskal Herriko Erregistro Orokorrean erregistratuta dago B/18.504/2014 zenbakiarekin. Hirugarren Gizarte-sektorearen euskal sareen estatutuaren helburuak honakoak dira:

  • Iritzia sorraraztea eta politika publikoengan eragitea, batez ere, politika sozialen proposamenetan eta gizarte-bazterkeriaren salaketetan.
  • Hirugarren Gizarte-sektorearen (HGS) erakundeetarako eta beraien ekimenen garapenerako marko legala hobetzea.
  • Parte hartzea eta borondatezko lana bultzatzea, eta, HGSren parte izan edo ez, profesionalen prestakuntza bermatzea.
  • Gaur egun Eusko Jaurlaritzarekin, Aldundiarekin eta gainerako administrazio publikoekin dugun harremana ezarri eta hobetzea, hauek HGSri eragiten dieten helburuetan bitartekari bezala onartu gaitzaten.
  • HGSren esparruko ekimen, misio, ikuspegi eta helburuen organo eta kontseiluetan ordezkari izatea.
  • Herritarren parte-hartzeaz gain, eragile sozialekin, partidu politikoekin, unibertsitateekin, komunikabideekin eta bestelako eragileekin harremana sustatzea.
  • HGSko erakundeen eta beraien zerbitzuen beharretara egokitzen diren finantza-mekanismoak bultzatzea.
  • Erakundearen misioa eta helburuak betearazten dituzten ekintza guztiak bultzatzea.