BATZORDEAK ETA LAN-TALDEAK

Imagen de una comisión de trabajo

Lan batzordeak Zuzendaritzak sortzen ditu eta beraien misioa Biltzar Orokorrak onartutako akzio lerroak aurrera eramatea da. Horiez gain, kasu batzuetan Zuzendaritzak aginduta, lan taldeak sortzen dira zenbait gai garatzeko.