LERRO ESTRATEGIKOAK

Sareen Sarearen erronkak gure Plan Estrategikoaren lau lerro estrategiko nagusietan biltzen dira:

1. Gizarte-eredu baterantz aurrera egiteko erreferentziazko gizarte-eragilea izatea eta sektorearen rola aitortzea.
2. Aliantza eta harreman estrategikoak eraikitzea, kanpoko komunikazio egokia izatea eta politika publikoetan eta elkarrizketako eta solaskidetzako guneetatik ongizate-ereduan eragina izatea.
3. Barne mailan eraikitzea eta Euskadiko hirugarren sektore sozial sentitzea.
4. Sareen Sarearen malgutasuna, gardentasuna, egituraketa eta jasangarritasuna sendotzea.

Hau guztia Euskadiko Hirugarren Gizarte-sektoreko erreferentziazko eragilea izan gaitezen. Gure Plan Estrategikoa webguneko mediatekan kontsulta daiteke.

Estrategia lerroen eskema
ESTRATEGIA LERROAK HELBURUAK
A. IRAUNKORTASUNA, GARDENTASUNA ETA MALGUTASUNA 1. Egitura bideragarri, iraunkor eta sendoa bultzatzea; helburuak lortzeko funtzionamenduetan egitura profesional eta eraginkorra.
2. Parte-hartzean eta barne-kohesioan aurreratzea.
3. Barne- eta kanpo-gardentasunean aurreratzea.
B. EUSKAL HIRUGARREN GIZARTE-SEKTOREA IZAN ETA SENTITZEA 4. Parte hartzeko espazioa sortu eta dinamizatzea, egungo eta etorkizuneko sare eta errealitate guztiak erakarriz.
C. EZAGUTU, ERAIKI ETA ELKARBANATU 5. Hausnarketa iraunkor eta parte hartzailearen bidez, Hirugarren Sektorearen errealitateari buruzko ezagutza sustatzea eta elkarbanatzea.
D. HARREMAN ESTRATEGIKOAK IDENTIFIKATU ETA ERAIKI 6. Guztiz edo neurri batean misio bera lortu nahi dugun erakunde eta eragileekin harreman sarea ezartzea.
E. GOBERNANZA E INCIDENCIA PROACTIVA 7. Ongizatearen gizarte ereduan eta politika publikoen defentsan aktiboki eragitea eta parte hartzea, elkarrizketarako espazioak indartuz.
F. KANPO-KOMUNIKAZIOA 8. Kanpora komunikatzea eta proiektatzea.
G. ERREFERENTZIAZKO GIZA-ERAGILEA 9. Gizarte ereduaren sustapena eta defentsa.
10. Sektorearen sustapena eta aitorpena.
11. Mugikortasun eta eragin publikoa.
12. Elkarrizketa politiko eta instituzionala.
13. Gizarte proiekzioa.