LERRO ESTRATEGIKOAK

Sareen sarea bezala, 2016tik 2019ra ezarri ditugun helburuek foku nagusi bat dute: erreferentziazko eragile soziala izatea. Bost estrategiek elikatzen dute:

A. Iraunkortasunean, gardentasunean eta antolaketaren malgutasunean sakontzea.
B. eta C. Barne eraikuntzan aurreratzea, euskal Hirugarren Gizarte-sektorea izanez eta sentituz, eta elkarren arteko ezagutza sustatuz.
D. Harreman estrategikoak (aliantzak) identifikatu eta eraikitzea.
E. Eragin proaktiboa eta gobernu eredua sortzea.
F. Gure komunikazioa bultzatzea eta kanpora proiektatzea.

Hau guztia Euskadiko Hirugarren Gizarte-sektoreko erreferentziazko eragilea izan gaitezen.

Estrategia lerroen eskema
ESTRATEGIA LERROAK HELBURUAK
A. IRAUNKORTASUNA, GARDENTASUNA ETA MALGUTASUNA 1. Egitura bideragarri, iraunkor eta sendoa bultzatzea; helburuak lortzeko funtzionamenduetan egitura profesional eta eraginkorra.
2. Parte-hartzean eta barne-kohesioan aurreratzea.
3. Barne- eta kanpo-gardentasunean aurreratzea.
B. EUSKAL HIRUGARREN GIZARTE-SEKTOREA IZAN ETA SENTITZEA 4. Parte hartzeko espazioa sortu eta dinamizatzea, egungo eta etorkizuneko sare eta errealitate guztiak erakarriz.
C. EZAGUTU, ERAIKI ETA ELKARBANATU 5. Hausnarketa iraunkor eta parte hartzailearen bidez, Hirugarren Sektorearen errealitateari buruzko ezagutza sustatzea eta elkarbanatzea.
D. HARREMAN ESTRATEGIKOAK IDENTIFIKATU ETA ERAIKI 6. Guztiz edo neurri batean misio bera lortu nahi dugun erakunde eta eragileekin harreman sarea ezartzea.
E. GOBERNANZA E INCIDENCIA PROACTIVA 7. Ongizatearen gizarte ereduan eta politika publikoen defentsan aktiboki eragitea eta parte hartzea, elkarrizketarako espazioak indartuz.
F. KANPO-KOMUNIKAZIOA 8. Kanpora komunikatzea eta proiektatzea.
G. ERREFERENTZIAZKO GIZA-ERAGILEA 9. Gizarte ereduaren sustapena eta defentsa.
10. Sektorearen sustapena eta aitorpena.
11. Mugikortasun eta eragin publikoa.
12. Elkarrizketa politiko eta instituzionala.
13. Gizarte proiekzioa.