EUSKADIKO HIRUGARREN SEKTORE SOZIALA 2030 AGENDAREN ETA GARAPEN JASANGARRIRAKO HELBURUEN AURREAN

Dokumentua eskuragarri dago Sareen Sarearen webgunean

Dagoeneko tzosten osoa kontsulta daiteke, baita bertsio laburrago bat ere, 2030 Agenda eta GJHen arloan dugun posizionamenduari buruzko funtsezko 10 gakoekin.