Erakundearen Gobernu eta Kudeaketarako Esparru Etikoa eta Kode Etikoa onartu dira

Sareen Sareak Gobernu eta Kudeaketarako Etika Esparrua eta Kode Etikoa onartu ditu Ezohiko Batzarrean, 2022an gobernantza-modu berrien inguruan hasitako hausnarketa-prozesuaren emaitza gisa.

Bi dokumentu dira, erantzunkidetasun, zeharkakotasun, subsidiariotasun eta iraunkortasun printzipioetan oinarritzen direnak.

Horrela, Sareen Sarea osatzen duten erakunde eta/edo sareek Sareen Sarea osatzen duten antolaketa-mailen arteko erlazio simetriko eta osagarriko esparru batean parte hartzeko eta sarea indartzeko konpromisoa hartzen dute.

Esparru Etikoarekin, Sareen Sareak bere izateko arrazoia definitzen duten balioak eta konpromisoak biltzen ditu.

Gobernu eta Kudeaketarako Kode Etikoarekin, Sareen Sarearen printzipio eta konpromiso etikoek gobernu- eta kudeaketa-organoetan duten irismena zehazten da. Interes-gatazkek edo jokabide gaitzesgarriek baldintzatu eta eragin ez dezaten saiatzea.

Azken Ezohiko Batzarrean onartu ondoren, gure Esparru Etikoa eta Sareen Sarearen Gobernatzeko eta Kudeatzeko Kode Etikoa argitaratu ditugu, 2022an gobernantza eta egitura-modu berrien inguruan hasitako hausnarketa-prozesuaren emaitza gisa.

Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialeko Sareen Sareak Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialaren erreferente eta aglutinatzaile izateko helburua du. Alegia, gizarte eta politika arloko hainbat eragilerengan eragiteko eta haiekin hitz egiteko gai dena, sektore zabal eta anitza egituratzen laguntzen duena, eta partekatzen dituzten ildo estrategikoen inguruan sektorea indartzen eta kohesionatzen laguntzen duena.

Erantzunkidetasun, zeharkakotasun, subsidiariotasun eta jasangarritasun printzipioak erreferentzia gisa hartuta, parte hartzeko eta sarea indartzeko konpromisoa hartzen dute Sareen Sarearen baitako erakundeek eta/edo sareek, halako moldez non Sareen Sarea osatzen duten antolakuntza mailen arteko interrelazioa simetrikoa eta osagarria izango den.

Esparru Etikoa

Helburuen garapenerako, Sareen Sareak Esparru Etiko baten inguruan lerrokatu du haren Misioa. Haren izateko arrazoia definitzen duten balioak eta konpromisoak jasotzen ditu aipatutako Esparru Etikoak. Kideak diren erakundeen, beste erakunde batzuen eta gizarte zibileko eta Administrazioko eragileen arteko jarduketa eremuei eta harreman eremuei koherentzia, kohesioa eta kalitatea ematea da Esparru Etikoaren helburua.

Sareen Sarearen Gobernurako eta Kudeaketarako Kode Etikoa Esparru Etikoaren lehen gauzatze bat da. Kode horrek erakundearen printzipio eta konpromiso etikoen aplikazio-eremua ezartzen du gobernu eta kudeaketa-egituretan. Erakundearen ekintzak eta erabakiak hartzeko prozesuak orientatzeko helburua duten argibide zehatzak ematen ditu. Aldi berean, Sareen Sarearen barneko eta kanpoko interrelazio esparruak gardentasunez lantzeko tresna bat bilakatu nahi du. Azken finean, erakundearen jarduera haren Esparru Etikoarekin lerrokatuta dagoela bermatzea da helburua, eta interes-gatazkek edo jarrera gaitzesgarriek baldintzatu eta kaltetu ez dezaten saiatzea.

Sareen Sarearen arau esparruaren zati osagarria da Gobernatzeko eta Kudeatzeko Kode Etiko hau, Estatutuekin eta Barne Erregimenaren Arautegiarekin batera eta horiekin koherentzian. Erakundearen gobernu eta kudeaketa organoetan parte hartzen duten pertsonen erantzukizunak eta konpromisoak definitzea du xede, eta erantzukizun horiek Sareko antolaketa maila bakoitzean nola egituratzen diren zehaztea.