Sareen Sareak bere Kode Etikoa onartu du

Erakundearen Gobernu eta Kudeaketarako Esparru Etikoa eta Kode Etikoa onartu dira

2022an gobernantza-modu berrien inguruan hasitako hausnarketa-prozesuaren ondorioz eta erantzunkidetasun, zeharkakotasun, subsidiariotasun eta iraunkortasun printzipioetan oinarrituta.