Euskadiko GGKEen Koordinakundearen barruan gobernuz kanpoko 79 euskal erakunde daude, nazioarteko kooperazio eta garapenerako heziketaren arloan lan egiten dutenak. Sareen Sarearekin bat egin du berriki, bazkide moduan.

Sareen Sarearen Ezohiko Bilera Nagusian, otsailaren 13an, asteartea, ontzat eman zen GGKEen Koordinakundeak Sarearekin bat egitea. Beraz, Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialaren sareen sareak garapenerako kooperazioaren arloa gehitu dio orain arte lantzen zituenei: urritasuna, gizarteratzea, pertsona nagusiak, familia ugariak, gazte eta haurren aisialdi hezitzailea eta ekonomia sozial eta solidarioa, beste batzuen artean. 15 dira dagoeneko Euskadi mailan Sareen Sarearen barruan dauden sareak.

GGKEen Koordinakundeak bat egiteak “are gehiago sendotzen du Sareen Sarearen ordezkaritza eta zilegitasuna hirugarren sektore sozialaren ordezkari gisa”; hala mintzatu da Sareen Sareko presidente Pablo González. Orain arte Sareen Sarean ordezkaritzarik ez zuten jarduera eta erakunde batzuk dira.

GGKEen Koordinakundea Euskadiko Elkarrizketa Zibilerako Mahaiko kidea da, beraz, hirugarren sektore sozialaren barruan dagoen elkarrizketa eta parte-hartze organo nagusieneko kide guztiak Sareen Sareko kide dira dagoeneko.

Natalia Rodríguez eta Olatz Ecenarro dira GGKEen Koordinakundeak izendatutako ordezkariak, Sareen Sarearen barruan garapenerako kooperazioko erakundeak ordezkatzeko.

Euskadiko GGKEen Koordinakundearen barruan gobernuz kanpoko 79 euskal erakunde daude, nazioarteko kooperazio eta garapenerako heziketaren arloan lan egiten dutenak. Sareen Sarearekin bat egin du berriki, bazkide moduan.

Sareen Sarearen Ezohiko Bilera Nagusian, otsailaren 13an, asteartea, ontzat eman zen GGKEen Koordinakundeak Sarearekin bat egitea. Beraz, Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialaren sareen sareak garapenerako kooperazioaren arloa gehitu dio orain arte lantzen zituenei: urritasuna, gizarteratzea, pertsona nagusiak, familia ugariak, gazte eta haurren aisialdi hezitzailea eta ekonomia sozial eta solidarioa, beste batzuen artean. 15 dira dagoeneko Euskadi mailan Sareen Sarearen barruan dauden sareak.

GGKEen Koordinakundeak bat egiteak “are gehiago sendotzen du Sareen Sarearen ordezkaritza eta zilegitasuna hirugarren sektore sozialaren ordezkari gisa”; hala mintzatu da Sareen Sareko presidente Pablo González. Orain arte Sareen Sarean ordezkaritzarik ez zuten jarduera eta erakunde batzuk dira.

GGKEen Koordinakundea Euskadiko Elkarrizketa Zibilerako Mahaiko kidea da, beraz, hirugarren sektore sozialaren barruan dagoen elkarrizketa eta parte-hartze organo nagusieneko kide guztiak Sareen Sareko kide dira dagoeneko.

Natalia Rodríguez eta Olatz Ecenarro dira GGKEen Koordinakundeak izendatutako ordezkariak, Sareen Sarearen barruan garapenerako kooperazioko erakundeak ordezkatzeko.